+420 731 110 370

Ceník Autoškola Fischerová – Skupina B

Ceny řidičských průkazů skupiny B a ostatní

Druh výuky, výcviku a ostatní Základní cena + připlatky (Kč) Cena celkem (Kč)
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku 28 HOD. VÝCVIK JÍZDY)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
22 000 22 000
!!!! DOPORUČUJEME !!!! PLUS 12 ( 40 HOD. VÝCVIK JÍZDY )
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
+ 6 600 28 600
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPINĚ (3 – 4 měsíce) (základní nabídka výcviku)
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
27 000
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (3 – 4 měsíce)
(teoretická výuka 1 žák + 1 učitel)
+ 5 000 27 000
EXPRESNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1-2 měsíce)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku)
+ 8 000 30 000
KOMFORTNÍ VÝCVIK (VIP) NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1 měsíc)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku + jízda začíná a končí dle dohody s žákem)
+ 12 000 34 000
STUDENT – VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY STŘEDNÍCH ŠKOL A VYSOKÝCH ŠKOL
(3 – 4 měsíce)
(od 5 uchazečů – Jen cena pro smluvní školy )
21 000
DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA – zrušení omezení na automatickou převodovku
(1 hod. praktické jízdy v ceně )
6 000
NEOMLUVENÝ PROSTOJ (1 hod /45 minut)(nedostavení se na vyučovací hodinu – trenažeru/ praktické jízdy bez řádné omluvy předem 24 hod. svému instruktorovi výcviku) 250
ÚHRADA FORMOU SPLÁTEK DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE – musí být složena částka 50% a za každý započatý měsíc je částka navýšena o poplatek 500
DUPLIKÁT PRŮKAZKY 200
HODINA VÝCVIKU NA AUTOTRENAŽERU 600
BALÍČEK „ MŮJ ZAČÁTEK“ NA AUTOTRENAŽERU (4 hodiny) 1 800

Ceník vrácení řidičského průkazu

Druh Vrácení ŘP Cena
(Kč)
1 VÝCVIKOVÁ JÍZDA + PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Odborně Vám poradíme ,kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.

  • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
  • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem
  • Ztráta řidičského oprávnění 12 bodů – rok od ztráty ŘO
  • Pozbyli jste ŘO ze zdravotních důvodůCena je uvedena bez magistrátního poplatku.
6 000
    BLESKOVÉ VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU – tzv. mimořádné zkoušky
    Požádáme pro Vás na Magistrátu hl. m. Prahy o mimořádný termín zkoušek.
    Jako jednotlivce Vás doprovodíme na zkoušky, přistavíme pro Vás individuálně vozidlo na zkušební jízdy.
7 500

Ceník kondičních jízd

Druh Počet hodin Pro žáky autoškoly
(Kč)
Pro žáky jiné autoškoly
(Kč)
KJ 1 – 5 hodin 700 750
KJ 5 – 10 hodin 650 700
VIP KJ 1 hodina 850 900
KJ víkendové 1 – 5 hodin 800 850
KJ víkendové 6 – 10 hodin 750 800
KJ – automatická převodovka Příplatek +100,- Kč za vyuč. hod.

Ceník školení řidičů – referentských vozidel do 3,5t

Počet osob Cena
(Kč/Osoba)
1 – 5 550
6 – 10 500
11 – 15 450
16 a více 400

Výcvik v cizím jazyku (anglicky, rusky, německy)

Druh výcviku Cena
(Kč)
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK od 30 000
SKUPINOVÝ VÝCVIK od 27 000

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

Druh zkoušek Cena
(Kč)
PRVNÍ ZKOUŠKA – KOMPLETNÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 700
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 100
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY 400

Opravné zkoušky a ostatní platby

Druh opravné zkoušky Cena + Magistr. poplatek
(Kč)
Cena celkem
(Kč)
OPVP – OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU
(přihlášení na zkoušku PSP s přítomností učitele)
900 + 100 1 000
OPJ – OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY
(přihlášení na zkoušku, poskytnutí učitele a vozidla na opravnou zkoušku)
1 200 + 400 1 600
VÝHODNÝ BALÍČEK OPRAVNÉ ZKOUŠKY Z PRAKTICKÉ JÍZDY „TAK ZNOVU A LÉPE“
(4 JÍZDY DOPLŇKOVÉHO VÝCVIKU + OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY + MP)
2 400 + 400 2 800
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z JÍZDY – INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN 2 000

Poplatky autoškole

Storna a poplatky Cena
(Kč)
STORNO VÝCVIKU – vrácení dokumentace a vyúčtování (ješte výuka a výcvik nezačal) 1 000
PŘEVOD VÝCVIKU NA JINOU AUTOŠKOLU – vyhotovení dokumentace a vyúčtování 2 000
POPLATEK ZA 1. ZKOUŠKU PSP 300
PŘESTUP Z JINÉ AUTOŠKOLY (přihlášení na autoškolu + přihlášení na zkoušku z jízdy ) + (jízdy dle ceníku podle odjetých jízd) 1 500
STORNO POPLATEK – Absence na zkoušce (neomluvená nebo zrušena zkouška – 2 pracovní dny před zkouškou) 1 000
Pokud žadatel 3x neuspěl u některé zkoušky ( teoretické nebo praktické ) musí výcvik nebo výuku absolvovat znovu. Jen tu zkoušku z které neprospěl Teoretická část : 8000
Praktická část : 15000

UPOZORNĚNÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁKY AUTOŠKOLY – ÚHRADA SE PROVÁDÍ PŘI PRVNÍ HODINĚ KURZU A TO BUĎ PLATBOU V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET Č.: 2111715163/2700 A TO VŽDY DO 10 DNŮ – POKUD, ŽÁK V TERMÍNU NEZAPLATÍ PŘIPOČÍTÁVÁ SE POPLATEK ZA ÚHRADU SPLÁTEK

 

Cena autoškoly nezahrnuje správní poplatek Magistrátu hlavního města Prahy za vlastní provedení závěrečné zkoušky zkušebním komisařem a první zkoušku PSP.

 
Ceník platný od 1.1. 2022. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu. Všechny vyučovací hodiny výuky a výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

Ceník vrácení řidičského průkazu