+420 731 110 370

Program závěrečných zkoušek

Zkouška z PRAVIDEL PROVOZU

 •  dostavte se na adresu MHMP, Nad Vršovskou horou 88/4, budova 12b, Praha 10 v předem stanovené datum a hodinu na základě informační SMS, kterou od nás včas obdržíte
 • odevzdáte nám občanský průkaz (cizinci pas, povolení k pobytu), ev. řidičský průkaz, vlastníte-li jej předáte nám 1000,-Kč za první zkoušku ze dvou předmětů (700,-Kč je poplatek Magistrátu, 300,-Kč poplatek autoškole za 1. zkoušku PSP, který částečně pokrývá mzdu učitele a pohonné hmoty při zkoušce z praktické jízdy).
 • zakoupíme za vás hromadně “bloky” (magistrátní potvrzení o úhradě správního poplatku za zkoušky) a předáme je zkušebnímu komisaři.
 • předáme zkušebnímu komisaři také veškeré vaše dokumenty, které jsme přijali při vašem nástupu do autoškoly a osobní doklady. Komisař provede kontrolu dokladů a zapíše vás do centrálního počítače pro provedení zkoušky.
 • bude též provedena kontrola, máte-li uhrazeno celé kurzovné (bez této úhrady nemůže být žák přijat na Závěrečné zkoušky)
 • komisař pozve celou skupinu našich žáků na PC zkušebnu
 • každý žák obdrží zpět své dokumenty a také potvrzení o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč u 1. zkoušky každému žákovi je vygenerováno evidenční číslo, pod kterým je při zkoušce evidován. Toto číslo žák zapíše do vstupní tabulky v počítači. Následně je mu již vygenerován náhodný test – 25 otázek. Časový limit je 30 minut. Minimální počet bodů je 43.
 • ukončí-li žák test, okamžitě se dozví, jestli prospěl.

  Detaily k zkoušce z PSP

  • před vstupem do PC zkušebny vypněte laskavě své mobilní telefony
  • při zkoušce se nepokoušejte naklánět k sousedovi, s nikým nehovořte, nesnažte se o využití nějakého taháku
  • PC zkušebna je vybavena kamerami, zkušební komisař tedy vidí v průběhu zkoušky každý váš pohyb
  • PC zkušebna je vybavena dvaceti notebooky
  • žák, který nemá žádné zkušenosti s počítačem, nám musí tuto skutečnost předem ohlásit, komisař pomůže najet do systému a vše vysvětlí
  • ovládání programu je velmi jednoduché a pochopí jej každý !
  • po vstupním procesu si spustíte CVIČNÝ test
  • ve cvičném testu si pouze vyzkoušíte jak se ovládá celý program, jak se posouváte k dalším otázkám atd.
  • pochopíte-li vše, cvičný test ukončíte
  • na obrazovce se objeví symbol semaforu
  • jakmile se objeví zelená, kliknete na “spustit test”
  • objeví se vám první otázka OSTRÉHO testu
  • otázky můžete přeskakovat, vracet se k nim zpět, i opravovat svou odpověď, pokud se spletete
  • celkem musíte odpovědět na 25 otázek
  • maximální čas je 30 minut (žáci s potvrzením od lékaře o dislexii nebo disgrafii mohou test psát déle, až 1 hodinu)
  • v průběhu vaší práce se soustřeďte pouze na svůj test, nenechte se rozptýlit tím, že někdo vedle vás to má již hotové!
  • test ukončete tlačítkem UKONČIT až si budete opravdu jistí, že test ukončit chcete
  • ihned se vám zobrazí výsledek (minimální počet bodů pro PROSPĚL musí být 43, neuděláte-li chybu – budete mít 50 bodů)
  • nevstávejte a vyčkejte na výzvu zkušebního komisaře k podepsání Protokolu
  Závěrečné zkoušky

  Zkouška z praktické jízdy

  Zkouška se skládá v nejbližší pracovní den po zkoušce z Pravidel, ve stanovený den se dostavte do učebny autoškoly v 8.00, 2 adepti jedou z MHMP v 7.15.

  Nezapomeňte vzít s sebou opět doklad totožnosti!

  • zákon 247/2000 Sb. a jeho novela stanoví v § 42 a § 43 zcela přesně úkony, kterými uchazeč o řidičské oprávnění prokazuje svou schopnost k řízení
  • souhrnem lze říci toto – vaše jízda musí být samostatná, musíte prokázat, že bezpečně ovládáte vozidlo, řešíte s přehledem dopravní situace a nijak neporušujete Pravidla silničního provozu
  • při zkoušce také nezapomeňte, jak má správně vypadat příprava řidiče před jízdou – naučte se nazpaměť tento postup – lidově řečeno ” sedadlo, zrcátka, pásy, start, rozsvícení světel, blinkr “
  • při zkoušce sedí vedle žáka za volantem, jeho osobní učitel / učitelka praktického výcviku, na zadním sedadle zkušební komisař a event. druhý žák, pokud lektor předvádí ke zkouškám sudý počet žáků
  • v průběhu zkoušky může lektor žákovi zasáhnout do řízení pouze v případě, že by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků
  • v průběhu zkoušky nesmí lektor hovořit se žákem, nesmí pomáhat svými pedály, napovídat či jinak pomáhat gesty, samozřejmě stejný zákaz platí pro druhého žáka, pokud je přítomen na zadním sedadle
  • jediný, kde je oprávněn hovořit v průběhu zkoušky je zkušební komisař, který včas a zřetelně uvádí trasu jízdy
  • pokud komisař mlčí a nesděluje žákovi, kam má jet, rozumí se samo sebou, že se žák bude řídit samostatně dopravními značkami, bude pečlivě sledovat např. zákazy, příkazy a dle těchto značek bude volit trasu jízdy
  • předem si prosím také prakticky ujasněte s lektorem, co znamená výraz ” otočit se ” a ” odbočit ” !
  • zkouška trvá celkem ( nejméně ) 30 minut
  • předvádí-li ke zkoušce lektor sudý počet žáků, první žák vyjíždí od autoškoly , po 30ti minutách se na pokyn zkušebního komisaře vystřídá se žákem, který seděl vzadu.
  • po ukončení zkoušky z praktické jízdy je žák zkušebním komisařem hodnocen i s komentářem jízdy
  • nezapomeňte po ukončení jízdy cvičné vozidlo zajistit proti pohybu ! Samou radostí, že to máte za sebou, by se vám mohlo stát, že opravdu zapomenete, vozidlo se začne nekontrolovatelně pohybovat….a výsledek vaší zkoušky by se samozřejmě změnil !
  • poslední malinká připomínka – uvědomte si, že při závěrečné zkoušce bude cvičné vozidlo mnohem těžší než bylo při samotném výcviku. Ve vozidle budou přítomny minimálně tři osoby, pravděpodobnější bude přítomnost čtyř osob. Bude-li tedy hmotnost vozidla výrazně vyšší, počítejte s těmito skutečnostmi :
  • při rozjezdu vozidla na rovině, přidejte maličko více plynu, lépe rozpoznáte záběr spojky
  • při rozjezdu vozidla do kopce, přidejte více plynu než na rovině a pečlivě podržte záběr spojky
  • nezapomeňte také , čím větší je hmotnost vozidla, TÍM DELŠÍ JE JEHO BRZDNÁ DRÁHA, proto brzděte včas , plynule a s rozvahou

   

  Od 20. 2. 2016 může zkoušku z praktické jízdy vykonat pouze ten žadatel, který prospěl ze zkoušky v Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (test).

  Závěrečné zkoušky z praktické jízdy

  • 14.00 hod. je čas orientační, konec je závislý na počtu žáků, které autoškola v daný den předvádí ke zkouškám, takže konec může být dříve nebo i později
  • pokud úspěšně složíte obě závěrečné zkoušky, zkušební komisař potvrdí výsledky zkoušky na druhou stranu vaší “Žádosti”, zhotoví kopii k založení na MHMP a předá vám originál této Žádosti
  • s originálem Žádosti ( též s přílohou o lékařské způsobilosti ), občanským průkazem, ev.řidičským průkazem, pokud jej vlastníte a jednou fotografií se dostavte na : Obecní úřad s rozšířenou působností v místě VAŠEHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. Žáci s trvalým bydlištěm v Praze se dostaví na : Magistrát hl. m. Prahy – REGISTR ŘIDIČŮ A REGISTR VOZIDEL,
   v Business Centre Vyšehrad ( BCV ), Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4
  • na zmíněném úřadě vyplníte žádost o vydání řidičského průkazu, předložíte všechny potřebné dokumenty a pracovnicí úřadu vám bude sděleno, kdy si budete moci Ř.P. vyzvednout ( proces vydání lze též sledovat na internetu ), max.délka čekání jsou tři týdny, ale většinou jsou lhůty kratší
  • žáci, kteří prováděli rozšiřující výuku a výcvik MOHOU požádat o expresní vystavení Ř.P. za příplatek
  Závěrečné zkoušky

  Pokud žák NEPROSPĚL při testech PSP

   
  • berte prosím na vědomí, že každá zkouška z prováděných zkoušek JE NEZÁVISLÁ NA DRUHÉ, tedy srozumitelně řečeno, ta zkouška, která se vám podaří – JE PLATNÁ a ta zkouška, při které neuspějete – SE MUSÍ ÚSPĚŠNĚ OPRAVIT, nejpozději do šesti měsíců ode dne první neúspěšné zkoušky. Pokud by se tak nestalo, lidově řečeno ” propadl by vám celý výcvik ” a i úspěšné zkoušky by pozbyly platnosti.
  • v průběhu této půlroční lhůty můžete chodit na opravné zkoušky bez omezení počtu těchto zkoušek, jedinou podmínkou je minimální lhůta mezi jednotlivými zkouškami – 5 pracovních dnů.